تبلیغات
دفترخانه اسناد رسمی شماره 2مراغه(افق سردفتری) - عدم اعتبار آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 14/2/1317-با سپاس و تقدیر از زحمات استاد بزرگوار جناب آقای احمد علی سیروس

عدم اعتبار آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 14/2/1317-با سپاس و تقدیر از زحمات استاد بزرگوار جناب آقای احمد علی سیروس

نویسنده :هادی عطاریفر
تاریخ:پنجشنبه 22 فروردین 1392-01:52 ق.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 17
تاریخ : 6 / 4 / 1391
مرجع رسیدگی : دیوان عدالت اداری
شاكی : آقای احمد علی سیروس
طرف شكایت : وزارت دادگستری
موضوع شكایت و خواسته :ابطال آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 14 / 2 / 1317
گردش كار : شاكی دادخواستی مبنی بر ابطال مصوبه مذكور به دیوان عدالت اداری تقدیم كرده است كه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به كلاسه فوق ثبت شده است . تشریفات قانونی معمول و پرونده تحت نظر است . ملاحظه می شود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری است ، ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می نماید .
قرار دیوان
به موجب بخش اخیر ماده 75 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 مقرر شده است
مادام كه آیین نامه های این قانون تصویب نشده باشد در هر مورد كه اجرای مقررات این قانون به تصویب آیین نامه محول شده است آیین نامه های قبلی مجری خواهد بود
نظر به این آیین نامه های بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14 - 17 - 19 - 20 - 24 - 28 - 37 - 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 تهیه و به تصویب وزیر دادگستری رسیده است . بنابراین آیین نامه های مربوط مصوب قبل از آن ، از جمله آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 14 / 2 / 1317 فاقد اعتبار و قابلیت اجرایی بوده و به لحاظ انتفاء موضوع موجبی جهت رسیدگی به خواسته شاكی وجود ندارد و به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام می شود و. قرار صادره قطعی استAdmin Logo
themebox Logo