تبلیغات
دفترخانه اسناد رسمی شماره 2مراغه(افق سردفتری) - حق الثبت اسناد الکترونیک و اسناد غیرمالی

حق الثبت اسناد الکترونیک و اسناد غیرمالی

نویسنده :هادی عطاریفر
تاریخ:شنبه 16 فروردین 1393-12:59 ب.ظ

نظر مشورتی دفتر حقوقی كانون سردفتران درخصوص حق الثبت اسناد الكترونیك و اسناد غیرمالی اعلام شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی كانون سردفتران و دفتریاران، به دنبال بخشنامه های اخیر صادره از سوی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درخصوص اخذ مبلغ به ازای هر سند الكترونیك،هزینه حق الثبت تطبیق اوراق در سال جدید، ‌دفتر حقوقی كانون در این زمینه نظریات مشورتی خود را اعلام كرده است.

این سوالات و پاسخ ها به این شرح است:

 

1:با توجه به بند «ح» تبصره 17 ماده واحده قانون بودجه سال 1393 مبنی بر دریافت مبلغ 50000 ریال به ازاء صدور الكترونیك هر سند رسمی، خواهشمند است اعلام فرمائید آیا فك و فسخ و اقاله معاملات نیز مشمول پرداخت مبلغ  مذكور می باشد؟


مطابق بند «ح» تبصره 17 ماده واحده  قانون  بودجه سال  1393 و  بخشنامه شماره  223543/92 مورخ 28/12/92 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور،  به ازاء  صدور الكترونیك هر سند رسمی  در دفاتر اسناد رسمی علاوه بر هزینه های  قانونی  مبلغ پنجاه هزار ریال اخذ می گردد كه مراد از صدور سند، تنظیم و ثبت  خواسته متقاضی در اوراق و دفاتر  مربوطه، اختصاص شماره ترتیب و اخذ  شناسه  یكتا می باشد. لذا صرفاً در مواردی كه فك و فسخ و اقاله  در غیر دفتر  تنظیم كننده  سند اولیه  و با تنظیم  سند رسمی صورت می پذیرد، مشمول  پرداخت  مبلغ مذكور می باشد و فك و فسخ  و اقاله معاملات  در ستون ملاحظات ثبت مربوطه با اخذ رمز تصدیق  از شمول تبصره خارج می باشد.

 

2: حق الثبت تطبیق اوراق (برابر با اصل) در سال 1393 به چه مبلغی وصول می گردد ؟


وفق فراز 4و3 بخشنامه شماره 223550/92 مورخ 28/12/92 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صدور رو نوشت برای هر برگ ( اعم از این كه مرجع صدور آن دفاتر اسناد رسمی یا ادارات ثبت اسناد واملاك باشند ) سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (كه صرفاً مرجع صدور آن ادارت ثبت اسناد و املاك است) مستلزم پرداخت مبلغ 20000 (بیست هزار) ریال حقوق دولتی می باشد، تعرفه حقوق دولتی تطبیق سایر اوراق با اصل آن ها مطابق بخشنامه شماره 152564/88 مورخ 9/9/88 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ناظر به بند 17 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت  و مصرف آن در موارد معین به ازای  هر برگ 2000(دوهزار) ریال می باشد. 

 

3: آیا در اجرای ماده واحده قانون تعیین و تكلیف تامین اجتماعی اشخاصی كه ده سال و كمتر حق بیمه پرداخت كردند، دفاتر تكلیفی به اخذ مبلغی از متعاملین هنگام تنظیم  سند قطعی غیر منقول و واریز به حساب های مربوطه دارند؟


نظر به این كه در تبصره 2 ماده واحده قانون  تعیین و تكلیف تامین اجتماعی اشخاصی كه ده سال و كمتر حق بیمه پرداخت كردند، مصوب 17/7/1392 مجلس شورای اسلامی، سازمان ثبت  اسناد و املاك كشور موظف به دریافت یك در ده هزار قیمت منطقه ای بابت حق الثبت اموال غیر منقول و واریز به حساب خزانه گردیده است و متبادر از عبارت «حق الثبت اموال غیر منقول» ثبت ملك در دفتر املاك موضوع بند س ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می باشد، بنظر می رسد تنظیم سند رسمی نقل و انتقال اموال غیرمنقول در دفاتر اسنادرسمی از شمول ماده واحده خروج موضوعی دارد.

http://www.notary.ir


Admin Logo
themebox Logo