تبلیغات
دفترخانه اسناد رسمی شماره 2مراغه(افق سردفتری) - در استقبال آبان 4- روش و منش کارجمعی نقل از شبکه اینترنتی آفتاب .معرفی یک انجمن صنفی به عنوان نمونه

در استقبال آبان 4- روش و منش کارجمعی نقل از شبکه اینترنتی آفتاب .معرفی یک انجمن صنفی به عنوان نمونه

نویسنده :هادی عطاریفر
تاریخ:جمعه 3 آبان 1392-10:48 ق.ظ

                                                                                                                                                                                                              انجمن صنفی روزنامه نگاران و در مجموع هر نوع انجمن صنفی، نوعی سازمان مردم نهاد تلقی می شوند.

این قبیل سازمان ها، به قول استادم در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی زنده یاد دکتر محمد عبداللهی غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی، خودجوش، مبتنی بر فعالیت های داوطلبانه، درصدد پاسخ به نیازی در چارچوب آرمان های مشترک و تمایل زیاد به استقلال و گریز از نفوذ صاحبان قدرت هستند. این ویژگی ها موجب می شود تا شرایط مناسب برای مسوولیت پذیری، مشارکت فعال و موثر در جهت تحقق اهداف جمعی، تقویت عام گرایی، همگرایی فرد با گروه و رشد و پرورش خلاقیت افراد در فعالیت های جمعی مهیا شود. علاوه بر اینکه انجمن های صنفی، ایجاد هویت های جمعی می کنند که مهم ترین کارکرد آن نظارت و کنترل بر رفتار فردی است.

انجمن صنفی روزنامه نگاران، در دوره فعالیت خود به جهت برخورداری از ویژگی های ذکرشده و نیز شرایط اجتماعی مساعد در دولت اصلاحات، توانست رشدی سریع داشته باشد و به عنوان بزرگ ترین انجمن مربوط به روزنامه نگاران شناخته شود. این انجمن از آنجا که روابط بین فردی روزنامه نگاران را در سطحی فراتر از محل فعالیت آنان و ذیل هویتی جمعی تعریف می کرد، موجب شد تا سرمایه اجتماعی برون گروهی آنان سامان یابد.

از این رو، انجمن صنفی نقشی بسزا در بالیدگی اجتماعی داشت؛ از یک سو، زمینه های بالندگی اجتماعی روزنامه نگاران را فراهم کرد و آنان را برای پیگیری خواسته ها و حقوق صنفی ذیل هویت و شخصیتی واحد و مستقل گرد آورد و از سوی دیگر به جهت نقش اجتماعی انجمن و تدارک سرمایه اجتماعی برون گروهی، به بالندگی جامعه یاری رساند. می دانیم که یکی از ابعاد توسعه اجتماعی، گسترش و تعمیق سرمایه های اجتماعی است. در این بین آن بخش از سرمایه اجتماعی واجد اهمیت و اثرگذاری در این حوزه است که از حیطه روابط مبتنی بر نقش های سنتی مانند نقش های اعضای خانواده و قوم و خویش فراتر رود و نقش های ثانوی و اکتسابی را در برگیرد. به همین جهت است که انجمن های صنفی هم مولود و هم تداوم بخش توسعه اجتماعی محسوب می شوند.

از آنجا که مطبوعات آزاد رکن چهارم مردم سالاری قلمداد می شود، فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران هر چند واجد ابعاد اجتماعی است، از سوی برخی با رنگ و بوی سیاسی درک و فهم می شوند. به عنوان مثال، وقتی روزنامه نگاری به هر دلیلی از کار برکنار شود، انجمن صنفی موظف به حمایت از اواست یا وقتی روزنامه ای با فشار اصحاب قدرت تعطیل شود، انجمن صنفی به جهت دفاع از صنف، خود را موظف به اعتراض نسبت به موضوع و درخواست ادامه فعالیت روزنامه را می کند.

این فعالیت هر چند دارای وجوه اجتماعی است و به دنبال بازگشت روزنامه نگاران به محل کسب و کار خود است، به جهت اعتراض به صاحبان قدرت، سیاسی تلقی می شود. از این رو، نوع مواجهه و تعامل با انجمن های صنفی به طور عام و انجمن صنفی روزنامه نگاران به جهت جایگاه مطبوعات در فرآیندهای دموکراتیک، از حساسیت بالایی برخوردار است. بی توجهی به این موضوع موجب می شود تا بین فعالیت ها و فرآیندهای سیاسی و فعالیت های اجتماعی خلط ادراکی اتفاق افتد.

انجمن صنفی روزنامه نگاران به عنوان نهادی حائل و واسط بین دو بخش نهادهای رسمی و غیررسمی جامعه، می تواند با تحت پوشش قراردادن روزنامه نگاران و برگزاری انواع نشست های عمومی برای آنان(همان گونه که در دوران فعالیت خود انجام می داد)، روحیه مسوولیت پذیری و وظیفه شناسی را در آنان تقویت کند و با فراهم کردن شرایط مناسبِ مشارکت فعال و موثر اعضای خود در اقدامات فرهنگی و اجتماعی، به تعدیل دیدگاه های تندروانه، فرونشاندن خواسته های غیرمنطقی و غیرضرور و تقویت روحیه تکثرگرایی و پذیرش دیدگاه های گوناگون یاری رساند.

علاوه بر اینکه انجمن صنفی می تواند به عنوان مهم ترین نهاد نظارتی بر فعالیت اعضای خود عمل کند. این کارکرد از یک سو، موجب می شود تا در صورت نیاز برای احقاق حق اعضای خود اقدام کند و شرایط لازم را برای ادامه فعالیت آنان فراهم آورد و از سوی دیگر موجب می شود تا خطاهای احتمالی آنها را گوشزد نماید و در جهت اصلاح فرآیندها و دیدگاه ها نقشی موثر ایفا کند.

انجمن صنفی روزنامه نگاران باید ضمن حفظ هویت و شخصیت مستقل خود، احترام به حاکمیت قانون، اعتقاد به مشارکت اجتماعی، قبول تکثر و تنوع، پایبندی به همکاری جمعی، بردباری و رواداری، پاسخگویی و احتراز از ورود به دسته بندی های سیاسی را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهد.

منبع:         حسین نوری‌نیاhttp://www.aftabir.com/articles/view/applied_sciences/communication/c12_1375861892p
Admin Logo
themebox Logo